Strona główna

Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników
klientów i partnerów.
W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 jesteśmy w pełni zaangażowani w to, by wszystkim zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie nadal służyć naszym klientom. Wdrożyliśmy pracę zdalną dla naszych pracowników biurowych. Zastosowaliśmy wszelkie środki ostrożności dla pracowników terenowych. Ograniczyliśmy podróże i kontakty osobiste, wydaliśmy dokładne wytyczne dot. środków ochrony indywidulanej. Tymczasem nasza misja pozostaje bez zmian: Realizujemy najlepsze projekty zapewniające zrównoważone środowisko oraz nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesne narzędzia komunikacyjne, plany ciągłości działania oraz poświęcenie i pasja naszych pracowników pozwalają nam zapewnić techniczną doskonałość. Dobra współpraca przetrwa także w takich trudnych czasach. My podołamy temu wyzwaniu, a potem będziemy jeszcze silniejsi. Nasze biuro w Warszawie funkcjonuje obecnie w ograniczonym składzie osobowym i przy zachowaniu środków ostrożności, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19. Zapewniamy ciągłość działania naszej firmy w tym również, wymianę korespondencji oraz wydawanie dokumentacji technicznych.
Doskonałe wyniki motywują do podej­mo­wa­nia coraz bardziej skom­pli­ko­wa­nych wyzwań.
Projektujemy infrastrukturę nad i pod ziemią
dowiedz się więcej
Doskonałe wyniki motywują do podej­mo­wa­nia coraz bardziej skom­pli­ko­wa­nych wyzwań.
Projektujemy infrastrukturę nad i pod ziemią
dowiedz się więcej
Wspomagamy w planowaniu efektywnego gospo­da­ro­wa­nia wodami.
Dowiedz się więcej
Wspomagamy w planowaniu efektywnego gospo­da­ro­wa­nia wodami.
Dowiedz się więcej
Aktywnie wspomagamy społeczność na całym świecie.
Wzajemne zaufanie to podstawa efektywnej współpracy. Dzięki temu realizujemy  projekty z sukcesem.
Aktywnie wspomagamy społeczność na całym świecie.
Wzajemne zaufanie to podstawa efektywnej współpracy. Dzięki temu realizujemy  projekty z sukcesem.
Kompleksowo wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.
Dowiedz się więcej
Kompleksowo wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji inwestycji.
Dowiedz się więcej

Nasze Praktyczne Rozwiązania